List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 만기일 노출설정
9 북카페 file 위즈원 2018-02-14 2018-02-22 
8 뷰티풀라이프 file 위즈원 2018-02-08 2018-08-31 
7 마포투어 참여자 모집 file 위즈원 2018-02-07 2018-02-28 
6 바리스타 강사모집 file 위즈원 2018-02-06 2018-02-09 
5 바리스타과정 참여자 모집 file 위즈원 2018-02-01 2018-02-16 
4 북카페 file 위즈원 2018-01-16 2018-01-18 
3 바리스타 기초반 강사 모집 공고 file 위즈원 2018-01-16 2018-02-17 
2 바리스타 자격기술훈련 신청자 접수 file 위즈원 2018-01-16 2018-03-15 
1 취업성공패키지 file 위즈원 2018-01-16 2018-12-31